Marketinq sahəsində xidmətlər

Real bazarın təhlili əsasında yeni biznes-planların hazırlanması üzrə xidmətlər;

1. Müxtəlif mürəkkəblik səviyyəli layihələrin və kontraktların, habelə biznes istiqamətlərinin hazırlanması və texniki təhlili, onların həyata keçirilməsi;

2. Müəssisə və təşkilatlar üçün biznes-planların hazırlanması;

3. Şirkətlərin fəaliyyət səmərəliliyinin artırılması, işçilərin maliyyələşdirilməsinin azaldılması, satış və rəqabət həcminin artırılması, bazar payının genişləndirilməsi, real malların və müasir idarəetmə strategiyasının təkmilləşdirilməsi üzrə potensial imkanların öyrənilməsi sahələrində tövsiyələrin verilməsi.