Mühasibat Uçotu Sahəsində Xidmətlər

Mühasibat uçotunun, vergi qanunvericiliyinin və vergilərin optimallaşdırılması ilə bağlı tövsiyələr;

1. Müştərilərin mühasibat uçotu sənədlərinin və ilkin sənədlərinin hazırlanması, mühasibat uçotunun aparılması;

2. Vergilərin ödənilməsi planının tərtibi, bəyannamələrin hazırlanması və digər ödənişlərin düzgün uçotu, vergi uçotunun rəsmiləşdirilməsi və vergilərin vaxtında ödənilməsinə dair tövsiyələrin verilməsi;

3. Vergi, mülki, inzibati qanunvericiliyin tətbiqi zamanı yarana biləcək mübahisəli məsələlərin həlli üçün müvafiq sənədlərin hazırlanması;.